Club d'Escacs Torredembarra - Club d'Escacs Torredembarra

Club d'Escacs Torredembarra

CATALÀ

Del 30 de juny al 8 de juliol de 2018

 

ORGANITZA: CLUB D’ESCACS TORREDEMBARRA (Integrat al XV Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs, classificat amb categoria C,B. ( http://www.escacs.cat )

 

BASES DEL TORNEIG

 

1. PARTICIPANTS: Jugadors amb llicència federativa vigent.

 

2. LOCAL DE JOC: ESPAI CULTURAL “SALA DEL MAR”

PASEIG MIRAMAR, 132-136 (43830-TORREDEMBARRA)

Al costat de l’Estació del Ferrocarril de Torredembarra.

Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat.

Sala de joc climatitzada.

Prohibit tenir menjar i begudes sobre la taula de joc.

 

3. SISTEMA DE JOC: En grup únic i pel Sistema Suís basat en valoració (Sistema Holandès) a 9 rondes amb l’ajuda d’un programa informàtic homologat per la FIDE.

 

4. RITME DE JOC: El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

 

5. DIES DE JOC: Del 30 de juny al 8 de juliol de 2018 ( els dos inclosos ).

 

6. HORARI DE JOC: Començarà a 16:30 hores. Excepte la última ronda, diumenge dia 8, que serà a les 9:30 hores del matí.

 

7. TAULES: No es podrà proposar o acceptar una oferta de taules abans de la jugada 30 sense el permís de l’àrbitre. El seu incompliment pot suposar la pèrdua de la partida pels infractors.

 

8. RETADS: Aquells jugadors que es presentin davant del tauler amb més de 60 minuts de retard de l’hora indicada per començar la ronda (17:30 / 10:30), perdran la partida, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa.

 

9. DESCANSOS: Els descansos (byes) que pot demanar un jugador serà d’un màxim de dos, de zero punts. Els interessats hauran de comunicar-ho a l’àrbitre abans de finalitzar la ronda anterior.

No es poden demanar descansos a les dues últimes rondes (tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa).

 

10. AVALUACIÓ: Torneig vàlid per elo i normes FIDE, FEDA i FCd'E.

 

11. INCOMPAREIXENÇA: Serà eliminat del torneig el jugador que no es presenti a una ronda sense causa justificació a criteri de l’àrbitre. Dues incompareixences, justificades o no, implica la retirada del torneig. El jugador eliminat/retirat perd tots els seus drets.

 

12. APARELLAMENTS: Un cop publicats no es consideraran definitius fins transcorreguda una hora. Passada aquesta hora no es modificaran, excepte millor criteri de l’àrbitre.

 

13. DESEMPATS: Ordre d’aplicació dels següents desempats:

1.- Resultat particular.

2.- Performance Recursiva (54)

3.- Buchholz (-1), amb ajust Fide de contrincant virtual

4.- Buchholz Total, amb ajust Fide de contrincant virtual.

5.- Sonneborg-Berger, amb ajust Fide de contrincant virtual

6.- Sorteig

 

14. DIRECCIÓ: Sr. Jordi Salvat Rovira

 

15. ARBITRATGE: Àrbitre Principal: Sr. Josep Mª Camell Jané (A.F.)

Àrbitre Auxiliar: Sr. Josep Garcia Espelta (A.C.)

 

 

16. INSCRIPCIONS: Les inscripcions finalitzaran el 28 de juny a les 20:00 hores. Poseu-vos en contacte amb Jordi Salvat al Tel.: 649 061 984 (sms o WhatsApp) o a jordisalvat@outlook.com indicant Nom + Cognoms + Codi FIDE/FEDA/FCE . Per a formalitzar la inscripció, els jugadors han de tenir Llicència federativa en vigor i els estrangers han de tenir codi FIDE otorgat per la seva Federació.

Els participants, un cop tancada la inscripció, hauran de revisar la correcta inclusió en la competició a través de la web del torneig. Les inscripcions fora de termini començaran a jugar a partir de la segona ronda, sempre i quan siguin acceptades.

 

 

Seguiment del torneig a http://www.litegrup.com/escacstorre per gentilesa de LITE.

El dia 28 de juny es publicarà la llista tancada d’inscrits a fi i afecte de poder corregir eventuals errors ( s’admetran reclamacions fins a les 20:00 hores del dia 29 de juny )

17. DRETS INSCRIPCIÓ Jugadors Titulats invitats per l’organitzador: Gratuït.

Els Campions de Catalunya d’Edats 2018: Gratuit

Jugadors : 35 €

Jugadors menors de 14 anys i majors de 60 anys: 30 €

Jugadors en discapacitat reconeguda 30 €

 

El pagament de la inscripció feta abans del 20 de juny de 2018, mitjançant ingrés/transferència al BANC DE SABADELL ( IBAN: ES54 0081 1716 7100 0100 2206 / BIC: BSABESBBXXX ) tindrà un descompte de 5 euros. També es podrà fer directament en el torneig, a les dues primeres rondes, el seu incompliment pot comportar la retirada de la competició.

 

18. COMITÉ D’APEL·LACIÓ: Serà format pel Director del Torneig o a qui delegui, en qualitat de president, i dos jugadors titulars, més dos jugadors reserves.

Les decisions de l’Àrbitre Principal podran ser apel·lades al Comité per escrit i com a màxim ½ hora desprès de l’incident.

Existeix un FULL DE RECLAMACIONS

 

19. TELEFONIA: Està prohibit tenir telèfons mòbils o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació o processador de dades, sense el permís de l’àrbitre, especial i concret per cada cas, dins el recinte de joc (sala de joc, passadissos, serveis, sala d’anàlisis i, en general, en tot el pavelló ). Si és evident que un jugador té un dispositiu, perquè emet un so o està a la vista de l’àrbitre, en el recinte de joc, perdrà la partida. L’oponent serà declarat guanyador. Sota la seva responsabilitat, els jugadors tindran un servei de “guarderia de telèfons mòbils i aparells electrònics”. Si algun jugador té la necessitat de fer una trucada telefònica mentre està jugant, ha de demanar permís a l’àrbitre. En cas contrari perdrà la partida. En altres circumstàncies, l’àrbitre determinarà el que cregui més adient.

Excepcionalment l’àrbitre pot demanar a un jugador que, en privat, mostri o permeti, que s’inspeccionin les seves pertinences. Si el jugador refusa a cooperar amb aquestes obligacions, l’àrbitre prendrà mesures en base a l’article 12.9 de les Lleis dels Escacs.

A la segona infracció en el torneig, el jugador pot ser expulsat del mateix, comunicant el fet a la FIDE.

 

20. ANTI-TRAMPES: Durant la partida està prohibit que els jugadors facin ús de notes, fonts d’informació, consells, telèfons mòbils, mitjans de comunicació i d’anàlisis o fer-los en un altre tauler d’escacs. L’organitzador enviarà a la FIDE, en format PGN, les partides relacionades amb una norma pel seu posterior anàlisis. Està a disposició dels jugadors un imprès FIDE de reclamació.

 

21. RÀNQUING: Es publicarà a la sala de joc. S’admetran reclamacions al mateix ( elo, trams, edats, etc. ) fins a les 20 hores del dia 1 de juliol del 2018. Passat aquest termini es considerarà definitiu

 

22. ÈTICA: Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als jugadors abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

 

23. PUBLICITAT: Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals i fotografies en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per la difusió de l’esdeveniment.

 

24. DISCIPLINA: Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

 

25. TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i la FIDE.

 

26. LA PARTICIPACIÓ en el torneig implica l’acceptació d’aquestes bases i seran d’obligat compliment

 

PREMIS en metàl·lic

Es repartiran per aquest ordre, no acumulables i sotmesos a la legislació fiscal vigent. Si un jugador pot accedir a dos premis, se li assignarà el de més valor econòmic i si fossin del mateix valor, la direcció del torneig li assignarà el que cregui convenient. Els premis s’han de recollir personalment, lliurant fotocòpia el DNI/NIE o passaport, en acabar l’última ronda.

La no recollida dels premis suposa la renúncia als mateixos.

Els participants que no juguin l’ùltima ronda perdran tots els drets assolits.

 

Classificació absoluta

1r. Classificat 1.000 € + trofeu

2n. Classificat 650 € + trofeu

3r. Classificat 400 € + trofeu

4t. Classificat 200 €

5è. Classificat 150 €

6è. Classificat 130 €

7è. Classificat 120 €

8è. Classificat 110 €

 

 

1r. Classificat Sènior ( nascuts 1958 i ant. ) 70 €

2n. Classificat Sènior 35 €

 

1r. Classificat CE Torredembarra 60 €

2n Classificat CE Torredembarra 35 €

 

 

Trams d´ELO FIDE

 

1950 a 2099 (C) 1800 a 1949 (D)

1r. Classificat 105 € + trofeu 1r. Classificat 100 € + trofeu

2n. Classificat 65 € 2n. Classificat 55 €

3r. Classificat 40 € 3r. Classificat 30 €

 

1650 a 1799 (E) Inferior a 1650 (F)

1r. Classificat 75 € + trofeu 1r. Classificat 50 € + trofeu

2n. Classificat 50 € 2n. Classificat 20 €

3r. Classificat 25 €

 

 

GUARDONS

 

1r. Classificat SUB-14 ( nascuts 2004 i 2005 ): Trofeu

2n. Classificat SUB-14 ( nascuts 2004 i 2005 ): Trofeu

 

1r. Classificat SUB-12 ( nascuts 2006 i post. ): Trofeu

2r. Classificat SUB-12 ( nascuts 2006 i post. ): Trofeu

 

1ra. Jugadora : Trofeu

     

                                                                  

  ​