Club d'Escacs Torredembarra - Club d'Escacs Torredembarra

Club d'Escacs Torredembarra

ASSAMBLEA ANUAL

Benvolgudes i benvolguts sòcies/socis

Es convoca Assemblea general el proper dia 3 de febrer, a les 18:00 hores en primera convocatòria, a la seu social del club, carrer Capella, 6, amb el següent ordre del dia:


1. Aprovació de l'acta anterior
2. Informació important del president
3. Balanç econòmic de l'exercici
4. Activitats fetes l'any 2023
5. Programa d'activitats del nou any
6. Precs i preguntes