Club d'Escacs Torredembarra - Club d'Escacs Torredembarra

Club d'Escacs Torredembarra

ELECCIONS DEL NOSTRE CLUB

El  29 de gener del 2022, varen haver en el nostre club eleccions a la junta. Es va presentar una única candidatura i va ser aprovada per unanimitat:

 

         President: Gabriel Comes Nolla

         Vice president: Josep Romeu de la Cruz

         Secretari: Josep Antoni Nieves Alarcón

         Tresorer: Xavier Galimany Rovira

 

         Vocal: Jordi Salvat Rovira

         Vocal: Jordi Pons Morlanes

         Vocal: Ferran Bechini Besson